Back to overview

Klirou Village Photos

Bookmark and Share

Photos of Klirou Village, which is located in the Nicosia District of Cyprus

Klirou Village                                                                       Photo © CyprusExpat.co.uk

Klirou Village                                                                       Photo © CyprusExpat.co.uk

Klirou Village                                                                       Photo © CyprusExpat.co.uk

Klirou Village                                                                       Photo © CyprusExpat.co.uk

Klirou Village                                                                       Photo © CyprusExpat.co.uk

Klirou Village                                                                       Photo © CyprusExpat.co.uk

We have more information on Klirou Village on our website here

© CyprusExpat.co.uk

CYPRUS INFORMATION ARTICLES      CYPRUS NEWS      CYPRUS VILLAGE PHOTOS

BUSINESS DIRECTORY        VILLAGES OF CYPRUS            CYPRUS VILLAGE INDEX

NEWSLETTER               CYPRUS VILLAGE FESTIVALS               CYPRUS PHOTOS